RÖGAR KAPAĞI YAPIMI

RÖGAR KAPAĞI YAPIMI

Rögar Kapağı

Rögar Kapağı Yapımı kanalizasyon tesisatının önemli bir parçasıdır. Rögar kapakları hem özellik hem de görünüm açısından kullanıldığı yere uygun olmalıdır. Rögar kapakları sabit ve kilitli olmalıdır. Rögar kapakları kokuyu dışarı vermemelidir.

Rögar, toprak altından geçen kirli su borularının, kontrolü ile bina dışına döşenen beton borularda yön değiştirmek ve boru akıntılarının eğiminin hesaplanan seviyede kalmasını sağlamak için yapılan toprak altı bacasıdır. Rögarlar arası mesafe arazinin durumuna göre değişir. Düz arazilerde 30 metre meyilli arazilerde meyilin durumuna göre rögar mesafesi sık olur.

Rögar Kapağı Yapımı

Rögarlar yapılış sistemine göre açık ve kapalı rögar şeklinde ikiye ayrılır. Sular içinde dökülüp veya giren ve sonra istenen yönde çıkıp giden rögarlara açık rögar denir. Bu rögarlar bina dışı tesisatta kullanılır. Kirli su borularının gelip geçtiği ve kapalı pik (döküm çelik) kontrol kapağının bulunduğu rögarlara kapalı rögar denir. Bu rögarların içine hiç su dökülmez. Bina içine yapılır.

Rögarlar kullanılan malzemeye göre taş, dökme demir, beton veya betonarmeden yapılır. En iyisi betonarmeden yapılanlarıdır. Ağızları beton veya betonarmeden yapılan bir kapakla kapatılır. Derin olanlarına inmek için yuvarlak demirden basamaklar yapılır.

Kullanma amacına göre pis su ve yağış suyu rögarları şeklinde iki çeşit olarak ve birbirinden farklı yapılır. Pis su rögarında, pis su ve pislikler bir kanal içinden akar. Yağış suyu rögarlarında dipte kum ve çamurların birikmesi için bir çukurluk bırakılır. Yağış sularının sürüklediği katı maddeler burada birikir.

rögar kapağı yapımı
rögar kapağı yapımı

Rögar Kapağı Montajı

Rögar yapımı için öncelikle gerekli olan malzemeleri, araç ve gereçleri uygulama yapılacak olan yere hazırlayıp getirmemiz gerekir. Rögar yapımına çukur kazma işlemi ile başlandığı için, rögar yerlerinin projesine uygun olarak belirlenmesi gerekir. Bu işlemi yapmak için ilk rögar yapılacak olan noktadan başlayıp en son şehir kanalizasyonuna bağlanacak noktaya kadar hortumlu su düzecinin yardımı ile hesaplanan eğime uygun (en az % 2) dış pis su tesisatı geçecek hattın arazi üzerine işaretlenmesi gerekir. Rögar yapılacak yerler için açılacak çukurların alanları köşe kazıkları ile belirlendikten sonra kazma, kürek, el arabası ve tokmak yardımı ile bu çukurları açma işlemi yapılır.

Rögar çukurunun tabanını sağlamlaştırmak için zemine su verilerek tokmak yardımı ile sıkıştırma yapmak gerekir. Rögar tabanına önce grobeton (demirsiz beton) döküleceği için blokajı tekniğine uygun yapmak gerekir. Rögar yan duvarlarının düzgün yüzeyli ve istenilen kalınlıkta (6–10 cm) olması için kalıp yüzey malzemesinin de düzgün, mümkünse tek parça halinde olması gerekir. Tekniğine uygun rögar kalıbı yapıldıktan sonra donatısı yerleştirilerek projesinde belirtilen dozajda (en az 300 dozlu) betonlama işlemi yapılır ve rögar yapımı tamamlanır. Rögarların iç kısımları çimento harcı ile sıvanarak perdahlanmalı, hatta yalıtılmalıdır.

rögar kapağı yapımı

Rögar Kapağı Yapımı ve Montajı için Lütfen Bizimle İletişime Geçin.

Call Now Button